Sinds het seizoen 2000/2001 heeft de badmintonvereniging Duinwijck de kantine van de Stichting Duinwijck in pacht genomen. Voor die tijd was de kantine altijd gepacht door een particuliere pachter, die gedurende alle clubavonden, weekends en ochtenden voor de barbezetting zorgde. Nu is deze taak overgenomen door de barcommissie van de vereniging Duinwijck.

De barcommissie bestaat uit de volgende personen:
Paul Bult (voorzitter en bestuurslid)
Jan Assendelft
Emilie de Ruiter
Kim Natenstedt (penningmeester)

Het doel van de barcommissie is de kantine succesvol te beheren. Dat houdt in dat er vaste barmedewerkers geregeld worden voor de avonden door de week en dat er voor de diverse weekends uit een groep mensen een selectie gemaakt wordt voor dat weekend. Ook voor de diverse evenementen die in de Duinwijckhal georganiseerd worden, wordt barbezetting geregeld. De ochtenddiensten vallen buiten de verantwoordelijkheid van de barcommissie en worden door de Stichting Duinwijck ingevuld.

Al in het eerste seizoen bleek dat het in eigen beheer nemen van de kantine een succes was. De prijzen konden worden verlaagd, terwijl de club er een belangrijke inkomstenbron bij heeft gekregen. Na een stroef begin kwam er een groep van zo’n 25 personen die vaak of af en toe achter de bar stonden. De barmedewerkers krijgen per gewerkt uur een vergoeding.

De doelstelling van de barcommissie vereist dat deze groep in stand wordt gehouden en bij voorkeur zelfs groeit. Ook voor de barcommissie zelf zijn vrijwilligers nodig.

Het werken achter de bar vereist een aantal vaardigheden, die je geleerd worden door ervaren barpersoneel. Het is mogelijk om zelf te bepalen wanneer je wel en niet werkt. Het werken achter de bar is een goede manier om mensen binnen de vereniging te leren kennen. Bovendien is het mogelijk te kijken naar interessante badmintonwedstrijden.

Mocht je geinteresseerd zijn om een keer achter de bar te werken, ook al is het maar 1x per jaar, of mee te helpen als barcommissielid. Neem dan contact op met een van de barcommissieleden of stuur een email naar: barcommissie@duinwijck.com.

Of je nu meehelpt met het draaiende houden van de kantine of niet, de barcommissie wil je graag een prettig badmintonseizoen toewensen en wellicht zien we elkaar aan boven in de kantine.