Vanaf maandag 29 juni is het mogelijk om in de maanden juli en augustus vrij te spelen bij BC Duinwijck. Op maandag en vrijdag PPPvan 20.00 tot 22.30 uur kunnen badmintonners vrijspelen. Duinwijckleden betalen 3,50 euro en externe leden betalen 5,00 euro. Dit mag worden afgerekend bij Jillian of een ander persoon die het geld inzamelt. We hebben nu zelfs een heuse Pay Per Playgeldbus! Het liefst voorafgaand aan het spelen betalen en uit eigen initiatief. Shuttles zijn voor eigen rekening. Pay per play eindigt wanneer de zomertrainingen aanvangen.

Er zal geen barmedewerker aanwezig zijn op deze vrijspeelavonden, maar de bar zal wel toegankelijk zijn. Duinwijck gaat ervan uit dat de leden zelf de weg weten. Schrijf je eigen genuttigde dranken op het kladblok bij de bar en stop het geld in de kas. Zorg dat de bar netjes en schoon achtergelaten wordt.

Let op dat de hal in de zomermaanden minder frequent wordt schoongemaakt en de spelers zelf de verantwoordelijkheid hebben om de hal netjes te houden. Laat de douche- en toiletruimten schoon achter, ruim je rommel op en controleer zo nu en dan de vuilniszakken. Duinwijck verzoekt de leden vriendelijk het afval in de container buiten te stoppen.

Alvast dank en veel speelplezier!