duinwijck_logo_200

Dit nieuwsblok is bestemd voor iedereen die al gereageerd heeft én voor degene die deze uitnodiging nu voor het eerst zien. Gezien de vele positieve reacties die we inmiddels ontvangen hebben is het noodzakelijk dat we meer inzicht gaan krijgen over het daadwerkelijk aantal deelnemers om de organisatie in goede banen te leiden. Hierover gaat dit bericht.

In het jaar van ons 70-jarig bestaan en onze 25e landstitel gaan we ook nog eens naar onze nieuwe badmintonhal!

We spelen al sinds 1961 in onze Duinwijckhal die, na oplevering van onze nieuwe hal, later dit jaar zal worden gesloopt. De club roept alle spelers van alle leeftijden die bij Duinwijck spelen of gespeeld hebben op om in stijl afscheid te nemen van de oude hal. Partners en kinderen zijn ook van harte welkom.

Op 27 mei gaat de klok terug naar 1961. De oproep is om zoveel mogelijk te spelen in klassieke witte kleding, er wordt gespeeld volgens de oude puntentelling tot 15 en wie een houten racket meebrengt verdient extra punten. De dag wordt afgesloten in het restaurant anno 1961, waar iedereen is uitgenodigd om een hapje mee te eten. We verwachten vele badmintonners uit heden en verleden.
Er zal gelegenheid zijn om vrienden en bekenden te ontmoeten. Op en naast de baan. Iedereen kan afscheid nemen van de hal door simpelweg de laatste paar shuttles over het net te slaan. Ter inspiratie, de nostalgische en werkelijk schitterende beelden van het eerste toernooi in 1961 zijn bewaard gebleven. Klik hier om ze te zien.

Het globale programma voor 27 mei ziet er als volgt uit:

11:00   Start clubkampioenschappen. Er zijn 3 categorieën: jeugd, recreanten en competitiespelers. Inschrijven kan uitsluitend via toernooicommissie@duinwijck.com

15:00   Start inloop van (oud)spelers die nog een keer een laatste shuttle willen slaan in de oude hal of om gezellig bij te kletsen met (oud)clubgenoten.

17:30   Vertoning van videobeelden van de laatste stand van zaken van de nieuwbouw. Het bouwterrein mag helaas niet betreden worden, maar met de videobeelden wordt dit grotendeels gecompenseerd.

18:00 afsluitende maaltijd.

Gezien de inmiddels zeer groeiende belangstelling en interesse die getoond is voor deze dag, is het organisatorisch van belang om goed inzicht te krijgen wie er deelneemt aan het “Dag Duinwijckhal” afsluitend diner. Daarom doen we een dringend beroep op degenen die zich al aangemeld hebben voor het diner en degenen die nu al weten dat ze op 27 mei deelnemen aan het diner hun komst te bevestigen op uitsluitend de hieronder aangegeven wijze:

We gaan een Indonesische maaltijd verzorgen en er zal een keuze zijn uit de volgende 3 gerechten:
1. vegetarisch : gebakken rijst, 2 tofu gerechten, 2 x groenten en 1 ei
2. witte rijst, 2 groenten, 2 kipgerechten en 1 ei
3. bami , 2 x groenten, 2 kipgerechten en 1 ei

De kosten voor het eten bedragen €12,50 per persoon, en je wordt verzocht dit bedrag vóór 10 mei over te maken op bankrekeningnummer NL40INGB0000218035 ten name van Badmintonclub Duinwijck onder vermelding van het volgende: a. De deelnemer(s) b. De voorkeurskeuze, dus nummer 1, 2 of 3 van de maaltijd.

Vind je het leuk wel om te komen, maar blijf je niet voor het afsluitend diner, dan vinden we het wel leuk als we een reactie krijgen op dagduinwijckhal@duinwijck.com. Als je dit inmiddels al gedaan hebt dan hoef je verder niets te doen.

Met vriendelijke groeten, Namens het organisatiecomité

Rob Ridder       Mark Fransen       Patrick Steenkist       Margot ter Metz

P.s. Het is voor ons ondoenlijk om iedereen persoonlijk uit te nodigen. Voel je vrij om deze mail door te sturen naar (oud)leden, waarvan je weet dat ze niets ontvangen hebben. IEDEREEN DIE OOIT LID IS GEWEEST VAN DUINWIJCK OF OVERDAG GESPEELD HEEFT IN DE HAL IS WELKOM