De Technische Commissie draagt zorg voor de aanwezigheid van trainers tijdens trainingen, verzorgt de team indelingen, bewaakt de invalbeurten, monitort de resultaten in de competitie en stuurt waar nodig bij , zorgt dat er voldoende shuttles zijn, deelt de trainingen in, formeert team 1 en nog veel meer….en dat allemaal rekening houdende met de wensen van al onze leden.

  • Marco Kerkhof
  • Thomas Poelgeest
  • Carola Bakker
  • Steef van Wooning
  • Tim Oosterbroek
  • André Terol