Inschrijven

Onderstaand formulier wordt opgestuurd aan de ledenadministratie van B.C. Duinwijck. Voor extra informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Voor contactgegevens, zie de Contactpagina

Achternaam (*)

Voorletters (*)

Roepnaam (*)

Man / vrouw (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Geboortedatum (*)

Telefoonnummer (*)

Email (*)

Bankrekeningnummer (*)

Naam rekeninghouder (*)

Adres rekeninghouder (*)

Speelsterkte

Speeldag Jeugd

Indien geen jeugdlid of competitiespeler: Vul s.v.p. de dag en tijd van uw voorkeur in bij opmerkingen.

Ik ben lid geworden door

Optioneel: In voorkomende gevallen mag Duinwijck een beroep op me doen als vrijwilliger. Geef hier je voorkeur op

Hierbij verzoek ik het bestuur van B.C. Duinwijck mij in te schrijven als senior/jeugdlid. Jeugdleden zijn zij, die op 1 september van het lopende verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

De speeltijden voor recreanten zijn van maandag tot en met donderdag van 18:30 tot 23:00. Het seizoen loopt van begin september tot 1 mei. Uw lidmaatschap loopt het nieuwe seizoen gewoon door. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient u per e-mail vóór 1 juni aan de ledenadministratie ledenadministratie@duinwijck.com door te geven.

De contributie en het eventuele entreegeld dienen vóór 1 september te worden voldaan of mag in twee gelijke delen worden betaald waarbij de eerste termijn vóór 1 september en de tweede termijn medio januari dient te worden voldaan. Bij toetreding na 1 oktober per omgaande na ontvangst van de nota.

Ik accepteer de voorwaarden

Opmerkingen

Beveiligingscode (*)
captcha