Inschrijven

Onderstaand formulier wordt opgestuurd naar de ledenadministratie van Badmintonclub Duinwijck. Voor extra informatie kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. Voor contactgegevens, zie de Contactpagina

Achternaam (*)

Voorletters (*)

Roepnaam (*)

Man / vrouw (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

Geboortedatum (*)

Telefoonnummer (*)

Email (*)

Bankrekeningnummer (*)

Naam rekeninghouder (*)

Adres rekeninghouder (*)

Speelsterkte

Speeldag Jeugd

Indien geen jeugdlid of competitiespeler: Vul s.v.p. de dag en tijd van uw voorkeur in bij opmerkingen.
Indien jeugdlid en wil je meer speeldag opties opgeven, vul die extra optie(s) dan in bij opmerkingen.

Ik heb Duinwijck 'gevonden'via

Optioneel: In voorkomende gevallen mag Duinwijck een beroep op me doen als vrijwilliger. Geef hier je voorkeur op

/p

Hierbij verzoek ik het bestuur van B.C. Duinwijck mij in te schrijven als senior/jeugdlid. Jeugdleden zijn zij, die op 1 september van het lopende verenigingsjaar nog geen 18 jaar zijn.

De speeltijden voor recreanten zijn van maandag tot en met donderdag van 18:30 tot 23:00. Het seizoen loopt van begin september tot 1 mei. Uw lidmaatschap loopt het nieuwe seizoen gewoon door. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient u per e-mail vóór 1 juni aan de ledenadministratie ledenadministratie@duinwijck.com door te geven.

De contributie en het eventuele entreegeld dienen vóór 1 september te worden voldaan of mag in twee gelijke delen worden betaald waarbij de eerste termijn vóór 1 september en de tweede termijn medio januari dient te worden voldaan. Bij toetreding na 1 oktober per omgaande na ontvangst van de nota.

Ik accepteer de voorwaarden

Opmerkingen

Beveiligingscode (*)
captcha